รับทำผลงานอาจารย์สาม

28/07/2014รับทำผลงานคศ.3 ราคา 35,000 บาท รับประกันงานจนผ่าน ดูแลทุกขั้นตอนแก้ไขเพิ่มเติมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม มีผู้เชี่ยวชาญตรวจทานให้ อย่างน้อย 3 ครั้ง

สนใจติดต่อสอบถามได้
มีไฟล์งานเก่าขายสามารถนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ดังนี้

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ฟังก์ชัน ใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. แบบฝึกเสริมทักษะการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน ชุด Getting to know about ASEANกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
4. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำเรื่อง มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
5. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
6. แบบฝึกเสริมทักษะการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
8. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
9. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม น้อมนำชีวิตสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
10.แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
11.เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นอกจากนี้ยังมีไฟล์งานวิชาอื่นๆอีกมาก สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ 0972192045


ราคา : 35000

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

10319

ไม่ระบุ

0972192045

0972192045

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า