โฟมเส้นว่ายนํ้า

14/03/2014


Water Noodle โฟมเส้นว่ายนํ้า
เป็นอุปกรณ์สำหรับการออกท่ากายบริหารในน้ำ ประกอบ
ท่าทางและใช้พยุงตัวในน้ำ เพื่อให้มือและเท้าอิสสระในการ
ออกกำลังกายในท่าบริหารต่างๆ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. ยาว 1.80 เมตรราคา : 250

โฟมเส้นว่ายนํ้า โฟมเส้นว่ายนํ้า โฟมเส้นว่ายนํ้า โฟมเส้นว่ายนํ้า

tags: ร้านขายโฟมเส้นออกกำล้งกายในน้ำ

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

26579

ไม่ระบุ

เคทีวาย เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า