คอร์สอบรม/สัมมนา

23/03/2016

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร แบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์ (Best Practices in HR) รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 - 1 ตุลาคม 2559 (อบรมทุกวันเสาร์)
สิ่งที่คุณจะได้!!!
- เข้าใจบทบาทและกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ในยุคของการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
- สามารถเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์อันเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้การดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
 เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรมดังนี้ (รวมค่าเอกสาร อาหาร ที่พักสำหรับทำกิจกรรมต่างจังหวัดและค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร)
ภาคบรรยาย ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น
1. บุคคลทั่วไป 62,000.- 75,000 .- 137,000.-
2. สมาชิกสถาบันฯ/บุคลากร มธ. 61,000.- 75,000 .- 136,000.-

นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายที่พร้อมจะให้คุณร่วมค้นหา
มาร่วมเป็นหนึ่งใน Best Practices in HR กับเรา

สนใจสมัครได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02 613 3303 โทรสาร 02 226 5324 Email : hritu.training1@gmail.com


ราคา : 137000

คอร์สอบรม/สัมมนา

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

378485

ไม่ระบุ

งานบริการวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02 613 3303

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า