คอร์สอบรม Individual Development Plan- IDP

23/03/2016

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้ารอบรม
หลักสูตร การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Individual Development Plan- IDP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล สามารถวิเดราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กรและตนเองได้
สิ่งที่ท่านจะได้รู้.....???
ทำไมจึงต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญ และประโยชน์ของแผนการพัฒนารายบุคคล
บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำแผนพัฒนารายบุคคล
ขั้นตอนการทำแผนการพัฒนารายบุคคล
การทำ Workshop & Present
ตัวอย่างของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
Workshop : ทำแผนพัฒนารายบุคคล
นำเสนอแผนพัฒนารายบุคคล/ข้อเสนอแนะ
วิทยากรโดย ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์ ที่ปรึกษาอิสระด้านทรัพยากรมนุษย์
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 16.00 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียนเข้าอบรมคนละ 5,000 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง-เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน วุฒิบัตร และทำเนียมรุ่น)

สนใจสมัครได้ที่ งานบริการวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02 613 3303 โทรสาร 02 226 5324 Email : hritu.training1@gmail.com
มาร่วมค้นหาคำตอบด้วยตนเองได้ที่นี่ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มธ.


ราคา : 5000

tags: individual development

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

378487

ไม่ระบุ

งานบริการวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

02 613 3303

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า