ทัวร์โปแลนด์ 10 วัน (10-19 ก.ย./15-24 ต.ค.)

05/07/2016

สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) เป็นประเทศเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก มีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ หลังจากที่โปแลนด์เปลี่ยนระบบการปกครองจากสังคมนิยมมาเป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ส่งผลให้ชาวโปลมีชีวิตความเป็นอยู่พัฒนาในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะได้รับความเสียหายมากมายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จนยับเยิน แต่ชาวโปลก็ฟื้นฟูบ้านเมืองจนกระทั่งสถานที่สำคัญๆ มีสภาพดีดังเดิม ปัจจุบันย่านเมืองเก่าและสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ได้รับการขึ้นบัญชีจากองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมถึง 9 แห่ง

ย่านเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอ เมืองหลวงของโปแลนด์ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก ซึ่งสถาปัตยกรรมต่างๆ ในย่านนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปลายศตวรรษที่ 13 และถูกบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง บริเวณนี้เป็นชุมชนชาว เมืองเก่า เป็นที่ตั้งบ้านเรือน โบสถ์และพระราชวังหลังเก่าที่สวยงามด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมแห่งยุคสมัย ย่านเมืองเก่าเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณนี้ถูกทำลายจนปราสาทราชวัง อาคารสำคัญและอนุสรณ์สถานต่างๆ กลายเป็นเศษอิฐหัก หลังสงครามชาวโปลได้ช่วยกันสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ โดยพยายามค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากทุกแหล่งเพื่อที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมมากที่สุด หลักฐานชิ้นที่สำคัญคือภาพเขียนสีน้ำมัน เป็นภาพตึกรามบ้านช่องและสถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงวอร์ซอ โดยจิตรกรชาวอิตาเลี่ยน ชื่อว่า Bernado Canaletto ที่ชาวโปลเรียกว่า Polish Canaletto ชาวโปลใช้ภาพวาดของคานาเล็ตโตเป็นต้นแบบ จนสามารถสร้างกรุงวอร์ซอขึ้นใหม่ได้ตามแบบเดิมทุกประการ นับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของชาวโปลที่ทำได้สำเร็จอย่างน่าชื่นชม ปัจจุบันย่านชุมชนเก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอหรือ Old Town ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ของสหประชาชาติให้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

กำหนดเดินทางปี 2559 : 10-19 กันยายน / 15-24 ตุลาคม

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02 3935855 หรือ info@globalholidayth.com

อัตราค่าบริการ : 99,500 บาท สำหรับคณะ 15 ท่านขึ้นไป / 110,000 บาท สำหรบคณะ 10-14 ท่าน

สอบถามเพิ่มเติม: info@globalholidayth.com โทร. 02 393-5855

ราคา : 99500

ทัวร์โปแลนด์ 10 วัน (10-19 ก.ย./15-24 ต.ค.) ทัวร์โปแลนด์ 10 วัน (10-19 ก.ย./15-24 ต.ค.) ทัวร์โปแลนด์ 10 วัน (10-19 ก.ย./15-24 ต.ค.)

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

379521

ไม่ระบุ

023935855

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า