โรงเรียนชุมแพการบริบาล

27/07/2016

สวัสดีค่ะ โรงเรียนชุมแพการบริบาล ยินดีต้อนรับค่ะ
โรงเรียนแห่งเดียวแห่งแรกประเภทโรงเรียนบริบาลในจังหวัดขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลการประกันคุณภาพภายในระดับดีเด่น ปี 2553-2557
โรงเรียนชุมแพการบริบาล เปิดสอนวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (Nurse Aide)
หลักสูตรวิชาการดูแลเด็กเล็กและการดูแลผู้สูงอายุ เรามุ่งมั่นผลิตพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีคุณภาพ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจริยธรรมอันดีงาม เพื่อให้นักเรียนที่จบหลักสูตรออกไปเป็นที่ยอมรับของสังคม และ ตลาดแรงงาน

สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและพยาบาลมากด้วยประสบการณ์

โรงเรียนชุมแพการบริบาล หลักสูตรระยะสั้น (6 เดือน) ภาคทฤษฎีที่โรงเรียน 3 เดือน
และเรียนภาคปฏิบัติที่สถานประกอบการโรงพยาบาลในเครือข่ายโรงเรียนชุมแพการบริบาล 3 เดือน รวมตลอดหลักสูตร 6 เดือน
โรงพยาบาลในเครือโรงเรียนชุมแพการบริบาล มีดังนี้

-โรงพยาบาลชุมแพ -โรงพยาบาลสีชมพู -โรงพยาบาลคอนสาร
-โรงพยาบาลราชพฤกษ์ -โรงพยาบาลภูเขียว -โรงพยาบาลบีเอ็มซีพลัส
-โรงพยาบาลราชธานี -โรงพยาบาลพยาไท -โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
-โรงพยาบาลนวนคร -โรงพยาบาลนวมินทร์ -โรงพยาบาลเกษมราษฏร์
-โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเเนล

เรียนที่นี่ดีอย่างไร???
-เรียนจบแล้วมีงานทำที่มั่นคงโดยไม่ต้องเดินหางาน
-ค่าหลักสูตรสามารถผ่อนชำระได้
-อุปกรณ์การเรียน สมุดตำรา สื่อการเรียน ตลอดหลักสูตร และบริการหอพักฟรี
- มีสวัสดิการ อาหารว่าง ตอนเวลาเบรก
-มีผูดูแลอย่างไกล้ชิด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการเรียนได้ตามที่มุ่งหมายไว้
-ติดตามผลงานความสำเร็จในหน้าที่การงาน ถึงแม้นักเรียนจะเรียนจบไปแล้ว
-เรียนง่าย จบเร็ว รายได้ดี มีอาชีพมั่นคง สมัครเรียนที่ โรงเรียนชุมแพการบริบาล


-ได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่น ปี 2553-2557

คอร์สเรียนเสริมต่าง ๆ เช่น
-ความรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
-คอร์สเรียนแต่งหน้าแบบมืออาชีพ
-คอร์สเรียนพัฒนาบุคลิกภาพการเข้าสังคม

โทร. 043-386429, 089-7100702 หรือ โรงเรียนชุมแพการบริบาล 222 หมู่ 9 ถนนมะลิวรรณ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ราคา : ไม่ระบุ

โรงเรียนชุมแพการบริบาล โรงเรียนชุมแพการบริบาล โรงเรียนชุมแพการบริบาล

tags: โรงเรียน

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

379730

ไม่ระบุ

222 หมู่ 9 ถนนมะลิวรรณ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

043386429

ขอนแก่น

ขอนแก่น

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า