Linear Bearing : Samick

09/09/2016

มีหน้าแปลนให้เลือกใช้งานได้หลายแบบ เช่น หน้าแปลน กลม, เหลี่ยม, กลมตัดข้าง และแบบลูกปืนพร้อมเสื้อ ที่สะดวกที่จะนำไปใช้งานอีกด้วย ยังมีแบบตัวลูกปืนออกมา 2 ข้าง เพื่อช่วยในการใช้งานที่ติดตั้งเข้าไปในชิ้นงานที่ต้องการระดับฉากที่ง่าย

Model :

Standard LM ทรงกระบอกทั้งแบบ Closed และ Open
LM แบบมีหน้าแปลนทั้งแบบกลม และแบบสี่เหลี่ยม
ลูกปืนพร้อมเสื้อ เพื่อความสะดวกสบายในการ ติดตั้งใช้งาน

ราคา : ไม่ระบุ

Linear Bearing : Samick Linear Bearing : Samick Linear Bearing : Samick

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

380211

ไม่ระบุ

สุรพันธ์ โพธิ์นามทอง

0851556703

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า