ดอกต๊าปเกลียวใน เม็ดมีดกลึง ดอกคว้าน (โฮลซอ) ดอกต๊าปเกลียวนอก แท่งเชื่อมอาร์กอนทังสเตน ล้อเป็น ลูกปืนขาตั้ง เครื่องนับชั่วโมง

05/10/2016

ดอกต๊าปเกลียวใน ประกอบด้วย
1. ⅜ นิ้ว จำนวน 2 ชุด (1 ชุดมีจำนวน 2 ดอก) ชุดละ 150 บาท
2. 20*2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด มี 3 ดอก ชุดละ 250 บาท
3. 12*1.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด มี 3 ดอก ชุดละ 150 บาท
4. ½ BSW นิ้ว จำนวน 1 ชุด มี 3 ดอก ชุดละ 150 บาท
5. 10*1.25 นิ้ว จำนวน 1 ชุด มี 3 ดอก ชุดละ 150 บาท
6. 8*1.25 นิ้ว จำนวน 2 ชุด มี 3 ดอก ชุดละ 50 บาท
7. ¼ นิ้ว จำนวน 2 ชุด มี 3 ดอก ชุดละ 100 บาท
8. ⅜ นิ้ว จำนวน 1 ชุด มี 3 ดอก ชุดละ 100 บาท
9. M10*1.5 จำนวน 1 ชุด มี 3 ดอก ชุดละ 150 บาท
10. ⅛ นิ้ว เบอร์ BSPF จำนวน 2 ชุด มี 2 ดอก ชุดละ 100 บาท
11. ¼ นิ้ว เบอร์ BSPF จำนวน 3 ชุด มี 2 ดอก ชุดละ 100 บาท
12. 5*0.8 จำนวน 2 ชุด มี 3 ดอก ชุดละ 100 บาท
13. ¼ W20 จำนวน 1 ชุด มี 3 ดอก ชุดละ 100 บาท
เม็ดมีดกลึง มีจำนวน 6 กล่อง
เม็ดละ 10 บาท (ขนาดเล็ก) 30 บาท (ขนาดใหญ่)
ดอกคว้าน 6 ดอก (โฮลซอ) ประกอบด้วย
1. 28 มิลลิเมตร จำนวน 1 ดอก ราคา 70 บาท
2. 25 มิลลิเมตร จำนวน 1 ดอก ราคา 70 บาท
3. ⅝ นิ้ว จำนวน 1 ดอก ราคา 50 บาท
4. 20 มิลลิเมตร จำนวน 1 ดอก ราคา 50 บาท
5. 21 มิลลิเมตร จำนวน 1 ดอก ราคา 50 บาท
6. 22 มิลลิเมตร จำนวน 1 ดอก ราคา 70 บาท
ดอกต๊าปเกลียวนอก
1. ⅜ นิ้ว เบอร์ BSPF จำนวน 1 ชุด มี 1 ดอก
2. M6*1.0 นิ้ว จำนวน 1 ชุด มี 1 ดอก
3. M10*1.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด มี 1 ดอก
4. M5*0.8 นิ้ว จำนวน 1 ชุด มี 1 ดอก
เหมารวม 4 ดอก ราคา 200 บาท
แท่งเชื่อมอาร์กอนทังสเตน ขนาด 1.6*175 มิลลิเมตร จำนวน 1 กล่อง ประกอบด้วยจำนวน 10 แท่ง และมีเพิ่มอีก 2 แท่ง รวมทั้งหมดราคา 100 บาท
ล้อเป็น (ยาง) ตราม้า ขนาด 4 นิ้ว มีจำนวน 4 ตัว ล้อละ 50 บาท
ลูกปืนขาตั้ง (ตุ๊กตา UCP 207-20 รูในเพลา 1 นิ้ว 2 หุน ) จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 250 บาท
เครื่องนับชั่วโมง มีจำนวน 20 อัน สภาพมือสอง ราคาตัวละ 100 บาท
(A-Lion รุ่น AHC-ML-A) ไฟเข้า 5-30V DC/Lithirm Battery 30 V.


ราคา : ไม่ระบุ

ดอกต๊าปเกลียวใน เม็ดมีดกลึง ดอกคว้าน  (โฮลซอ) ดอกต๊าปเกลียวนอก แท่งเชื่อมอาร์กอนทังสเตน ล้อเป็น ลูกปืนขาตั้ง เครื่องนับชั่วโมง ดอกต๊าปเกลียวใน เม็ดมีดกลึง ดอกคว้าน  (โฮลซอ) ดอกต๊าปเกลียวนอก แท่งเชื่อมอาร์กอนทังสเตน ล้อเป็น ลูกปืนขาตั้ง เครื่องนับชั่วโมง ดอกต๊าปเกลียวใน เม็ดมีดกลึง ดอกคว้าน  (โฮลซอ) ดอกต๊าปเกลียวนอก แท่งเชื่อมอาร์กอนทังสเตน ล้อเป็น ลูกปืนขาตั้ง เครื่องนับชั่วโมง ดอกต๊าปเกลียวใน เม็ดมีดกลึง ดอกคว้าน  (โฮลซอ) ดอกต๊าปเกลียวนอก แท่งเชื่อมอาร์กอนทังสเตน ล้อเป็น ลูกปืนขาตั้ง เครื่องนับชั่วโมง ดอกต๊าปเกลียวใน เม็ดมีดกลึง ดอกคว้าน  (โฮลซอ) ดอกต๊าปเกลียวนอก แท่งเชื่อมอาร์กอนทังสเตน ล้อเป็น ลูกปืนขาตั้ง เครื่องนับชั่วโมง

tags: ดอกต๊าป อาร์กอน ทังสเตน

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

380422

ไม่ระบุ

k น้อย

0898168345

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า