ให้คำปรึกษางานวิจัย วิเคราะห์สถิติด้วย spss และคีย์แบบสอบถาม

08/11/2016

Beary Research (แบรี่ รีเสิร์ช) มืออาชีพการทำวิจัย พร้อมบริการให้คำปรึกษางานวิจัยทางการตลาด สำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4P 7P 8P ความผูกพัน การตัดสินใจซื้อ SWOT Five-force model Cronbach's alpha ฯลฯ การให้คำแนะนำในการวิเคราะห์และใช้งาน SPSS AMOS การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ SD หรือจะเป็น t-Test F-Test (ANOVA) Correlation Regression คีย์แบบสอบถาม แบบถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตรงเวลา แบบครบวงจร

- เค้าโครงงานวิจัย
- การจัดทำรายงานการวิจัย
- การออกแบบแบบสอบถาม
- การคีย์แบบสอบถาม
- ประมวลผลด้วยโปรแกรม spss
- ประมวลผลด้วยโปรแกรม AMOS
- สอนการใช้งานโปรแกรม spss เริ่มต้นชั่วโมงละ 300 บาท/ชม.
- เขียนบทคัดย่อ T/Eng, บทความ, Power Point

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งตัวอย่างงานวิจัยมาเพื่อประเมินราคา ได้ที่
โทร : 085 934 1130
Line id : bearytutor
E-mail : bearytutor@gmail.com

ราคา : 3000

ให้คำปรึกษางานวิจัย วิเคราะห์สถิติด้วย spss และคีย์แบบสอบถาม ให้คำปรึกษางานวิจัย วิเคราะห์สถิติด้วย spss และคีย์แบบสอบถาม ให้คำปรึกษางานวิจัย วิเคราะห์สถิติด้วย spss และคีย์แบบสอบถาม ให้คำปรึกษางานวิจัย วิเคราะห์สถิติด้วย spss และคีย์แบบสอบถาม ให้คำปรึกษางานวิจัย วิเคราะห์สถิติด้วย spss และคีย์แบบสอบถาม

tags: ให้คำปรึกษา งานวิจัย แบบสอบถาม

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

380605

ไม่ระบุ

แบรี่ รีเสิร์ช

0859341130

กรุงเทพมหานคร - วังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า