inkjet ขายเป็นซาก

27/11/2016

ขายเป็นซาก เหมาะสำหรับช่างที่จะนำชิ้นส่วนไปเป็นอะไหล่

ราคา : 15000

inkjet ขายเป็นซาก inkjet ขายเป็นซาก inkjet ขายเป็นซาก inkjet ขายเป็นซาก inkjet ขายเป็นซาก

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

380700

ไม่ระบุ

คุณแมน

0912296362

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า