HIP CI806U

03/03/2017

Ci806U
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ
- เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/Card รวม 3,000 หน่วย
- บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
- จอสี 2.4นิ้ว ระบบปรับปรุงลายนิ้วมืออัตโนมัติ
- สามารถรองรับระบบ Access Control ได้
- เชื่อมต่อ TCP/ IP ได้รองรับ USB Flash Disk
- หัวอ่าน กระจก สุดยอดหัวอ่านแข็งแรงทนทานที่สุด
- โชว์ชื่อ เสียงตอบรับ และเมนูภาษาไทย
- เช็คเวลา เข้า-ออก,OT,ขาด,ลา,มาสาย,ของพนักงานได้
- พร้อมโปรแกรม HIP Time Attendance ภาษาไทย
- ส่งออกแสดงเป็นรายงาน Text File


ราคา : 15900

HIP CI806U

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

381190

ไม่ระบุ

สิริเชษฐ์ (sale)

02-525-4178 -80

นนทบุรี

นนทบุรี

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า