ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย จำนวน 1 อัตรา

02/03/2017

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม /หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจด้าน Game / Computer Science / IT / Programmer เป็นอย่างดี
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ในตำแหน่ง
1. ปฏิบัติงานสอน จัดบทเรียน เตรียมบทเรียน และทำการประเมินการเรียนการสอน
2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานด้านวิชาการ สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา จัดทำประเมินการเรียนการสอน ส่งเกรดนักศึกษา
3. ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
4. เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาฯ ดูแลโครงการ/กิจกรรม/สหกิจศึกษา หรือรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. ผลิตผลงานทางด้านวิชาการ

สนใจติดต่อ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (662) 579 1111,(662) 561 2222 Fax: (662) 561 1721ราคา : ไม่ระบุ

tags: ออกแบบ

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

381191

ไม่ระบุ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410 2 ถ พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า