เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต (สาขาหาดใหญ่)

07/03/2017

บริษัทเปิดใหม่ผลิตสินค้า นำเข้าและส่งออกขยายงานเขตภาคใต้ (สาขาหาดใหญ่-ยะลา-กระบี่)
สาขาหาดใหญ่และสาขาอื่นๆ ต้องการผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เปิดรับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต หลายอัตรา(สาขาหาดใหญ่และสาขาอื่นๆ)
เพื่อรองรับการขยายงานในเขตภาคใต้

คุณสมบัติ
1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.หรือเทียบเท่า และปริญญาตรีทุกสาขา
3.ตรงต่อเวลา / ใจรักในการบริการ
4.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
5.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์(เทรนงานให้)

ลักษณะงาน
1.ประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลบริษัท
2.จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์

****ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการสอนงานให้ทุกขั้นตอน (ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)****

เวลาทำงาน รับแบบ Full-time / Part-time
1.Full-time จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น. หยุด อาทิตย์ (เลือกวันหยุดอีก 1 วัน)
2.Part-time สามารถเลือกวันหรือเวลาทำงานได้ โดยจะจ่ายค่าตอบแทนทุกวัน

*****หมายเหตุ: อิสลามสามารถใส่ผ้าคลุมได้ มีที่ละหมาด *******

คุณสมบัติ :
1.ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา : ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส.หรือเทียบเท่า และปริญญาตรีทุกสาขา
3.ตรงต่อเวลา / ใจรักในการบริการ
4.มีความขยัน ใส่ใจ สนใจ ตั้งใจ
***** 300 -500 บาท/ต่อวัน 9,000 - 15,000 บาท/เดือน *****

เอกสารในการสมัคร :
1.สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ ( ถ้ามี )
4.แต่งกายสุภาพ (สัมภาษณ์ รู้ผลทันที)


************** สนใจติดต่อ คุณปกรณ์กิจ 063-7602113 / 095-5157684
************** หรือ ส่ง ชื่อ ,สกุล และ เบอร์ที่ติดต่อได้สะดวกที่ solmusic57 @ gmail.com ทางบริษัทจะทำการติดต่อไปอีกครั้ง

ราคา : 12000

เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต (สาขาหาดใหญ่)

tags: บุคลากร ออฟฟิต

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

381224

ไม่ระบุ

คุณปกรณ์กิจ

063-7602113

สงขลา

สงขลา

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า