CMI 816 U(A)

08/03/2017

- เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/Card รวม 3,000หน่วย
- บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
- สามารถรองรับระบบ Access Control ได้
- เชื่อมต่อ TCP/ IP ได้รองรับ USB Flash Disk
- หัวอ่าน กระจก สุดยอดหัวอ่านแข็งแรงทนทานที่สุด
- โชว์ชื่อ เสียงตอบรับ และเมนูภาษาไทย
- เช็คเวลา เข้า-ออก,OT,ขาด,ลา,มาสาย,ของพนักงานได้
- พร้อมโปรแกรม HIP Time Attendance ภาษาไทย
- ส่งออกแสดงเป็นรายงาน Text File
ตัวแทนจำหน่ายสินค้า HIPรุ่น CMi816U (ACCESS)แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ราคา : 12900

CMI 816 U(A)

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

381227

ไม่ระบุ

สิริเชษฐ์

025254178-80 ต่

นนทบุรี

นนทบุรี

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า