HIP CI809U

08/03/2017

- เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/บัตร รวม 1,000หน่วย
- บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
- เชื่อมต่อ TCP/ IP ได้รองรับ USB Flash Disk
- หัวอ่าน กระจก สุดยอดหัวอ่านแข็งแรงทนทานที่สุด
- โชว์ชื่อ เสียงตอบรับ และเมนูภาษาไทย
- เช็คเวลา เข้า-ออก,OT,ขาด,ลา,มาสาย,ของพนักงานได้
- โปรแกรม HIP Time Attendance ภาษาไทยส่งออกเป็น Text File


ราคา : 11500

HIP CI809U

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

381232

ไม่ระบุ

สิริเชษฐ์

02-525-4178-80

นนทบุรี

นนทบุรี

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า