พลาดไม่ได้กับโปรแกรมสุดฮิต ราคาสุดคุ้ม มาเลเซีย-สิงคโปร์ ราคาท่านละ 5,999 บาท

18/05/2017

กำหนดการเดินทางวันที่ 8 - 11 ก.ค.60 4 วัน 3 คืน
- ชมเมือง "ปุตรจาย่า" ''PUTRA JAYA'' เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่า เมืองของรัฐบาล
- ถ่ายรูปคู่กับ ''เมอร์ไลอ้อนหรือสิงโตทะเล'' เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
- นมัสการ ''วัดพระเขี้ยวแก้ว''
- นำท่านถ่ายรูปกับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
- ช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำ ณ Orchard Road
- นำท่านล่องเรือ Bump Boat ชมบรรยากาศยามเย็นของแม่น้ำสิงคโปร์
- นำท่านสู่ มะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย
- ชม เปโตรนาส ทวินทาวเวอร์ ซึ่งเป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดของโลก
- สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า (Sky Way)
- ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ที่ดิวตี้ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : Followmetourhatyai
Line ID : 0887929745
Tel. 074-262955 , 081-5361929 , 088-7929745


ราคา : 5999

พลาดไม่ได้กับโปรแกรมสุดฮิต ราคาสุดคุ้ม มาเลเซีย-สิงคโปร์ ราคาท่านละ 5,999 บาท

tags: โปรแกรม สิงคโปร์

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

381649

ไม่ระบุ

นิว

074-262955

สงขลา

สงขลา

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า