รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก

23/05/2017

การประกอบธรุกิจการค้า อาจทำได้หลายรูปแบบ ทั้งกิจการเจ้าขอคนเดียว หรือร่วมลงทุนเป็นหมู่คณะ การเลือกรูปแบบองค์กรธรุกิจที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากแต่ละรูปแบบธรุกิจนั้น มีข้อกำหนดทางกฎหมาย การจัดทำบัญชี และการเสียภาษีอากรแตกต่างกัน
เมื่อกิจการจัดตั้งธุรกิจแล้ว ต่อมาเมื่อมีกิจการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากการจดทะเบียนบริษัทไว้ตั้งแต่เริ่มแรกกจการจะต้องทำการจดทะเบียนฎหมายกำหนดเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากรภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
แนะนำให้ธุรกิจมีรูปแบบกิจการที่เหมาะสม โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ เช่น ลักษณะการประกอบกิจการ ความคล่องตัวในหารบริหารงาน ความเชื่อถือเป็นต้น เพื่อให้ธรุกิจได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด สำนักงานฯ ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่จัดตั้งธรุกิจ จนกระทั้งถึง จนเลิกและเสร็จชำระบัญชี ให้การจดทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริษัทชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทราคาถูก ไม่ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและซับซ้อน บริษัทชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป ยินดีให้คำปรึกษาในการจดทะเบียนในการจดทะเบียนบริษัทฟรี ถ้าลุกค้าท่านใดสนใจที่จะจดทะเบียนราคาถูก บริษัทชลธียินดีให้บริการค่ะ
ทางบริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ปจะมีการทำตรายางให้กับบริษัทนั้นๆ และพร้อมให้คำปรึกษาตลอดการจดทะเบียนบริษัทค่ะ
ขั้นตอนให้บริการ
- ให้คำแนะนำรูปแบบการจดทะเบียนที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีอากร และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สำนักงานฯ แจ้ข้อมูล และเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจากท่าน
- สำนักงานฯ จัดทำแบบฟอร์มจดทะเบียนบริษัท ล่างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องของกิจการลงนาม
- สำนักงานฯ จัดส่งเอกสารนำไปยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยให้ท่าน

สนใจพูดคุยกับเราก่อนตัดสินใจจดทะเบียนบริษัท
โทร.095-793-7000 หรือ 094-491-4333
หรือ LineID: cbg1


ราคา : ไม่ระบุ

					รับจดทะเบียนบริษัทราคาถูก

tags: จดทะเบียน

แชร์ประกาศ

ข้อมูลผู้ประกาศ

381674

ไม่ระบุ

0836225555

0836225555

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า