การบัญชี

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบัญชี

 • การบัญชี - วิกิพีเดีย - BOLABET

  31 ส.ค. 2014 ... การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียน บันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า ...

  http://bolabet.biz/1IUJ4IUJwUUJBhTJ4IUJwUUJEhTJ4IUJwUUJxIUJ4IUJwUUJBlTJ4IUJwUUJzEUJ4IUJwUUJyIUJ4IUJwUUJxgTJ4IUJwUUJvk2apd3LnJ3buEWakVGcptWa35Ca09yL6MHc0RHa

  คำค้น : การบัญชี


 • ติวบัญชี : การบัญชีพื้นฐาน 1 - YouTube

  6 ธ.ค. 2009 ... สอนวิชา การบัญชีขั้นต้น (Basic Principle of Accounting ) โดย อ.มานพ สีเหลือง สถาบัน Yellowการบัญชี www.yellowaccounting.com (ระบบE-learning ...

  http://www.youtube.com/watch?v=DYCN2o22yL0

  คำค้น : การบัญชี


 • มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง ประเทศ ... มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2555 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 7 10 ...

  http://www.fap.or.th/images/column_1412565962/TAS 1 web - run ลำดับใหม่ 137-140 Up 6_1_58.pdf

  คำค้น : การบัญชี


การบัญชี