การปรึกษา

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การปรึกษา

 • การปรึกษาหารือ - วิกิพีเดีย

  การปรึกษาหารือ (อังกฤษ: public consultation, consultation) เป็นวิธีหนึ่งของการมอง อนาคต วิธีการนี้ขอความเห็นจากชุมชนในวงกว้าง เพื่อพัฒนามุมมองในเรื่องอนาคตที่คาดหวัง  ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/การปรึกษาหารือ

  คำค้น : การปรึกษา


 • จิตวิทยาการปรึกษา - คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การปรึกษาเชิง จิตวิทยา ... และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา ...

  http://www.psy.chula.ac.th/psy/branch/about_cou.php

  คำค้น : การปรึกษา


 • เทคนิคและกระบวนการให้คำปรึกษา

  การให้คำปรึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือ ติดต่อสื่อสารกันด้วยวาจาและกิริยา ท่าทาง ที่เกิดจากสัมพันธภาพทางวิชาชีพของบุคคลอย่างน้อย 2 คน คือ ผู้ให้และผู้รับคำ ...

  http://www.ubu.ac.th/web/files_up/46f2014013010125088.docx

  คำค้น : การปรึกษา


 • การให้คำปรึกษา//จิตวิทยา ปี 3 - YouTube

  12 ก.พ. 2012 ... จัดทำโดย 1.นางสาวเอมอร พุทธขาว 5211131001 2.นางสาวปิยวรรณ คงดี 5211131021 3.นางสาวปวีณา แคลสนัน 5211131036 4.นางสาวเกษริน สุวรรณรัตน์ ...

  http://www.youtube.com/watch?v=u_G2xnYxzh4

  คำค้น : การปรึกษา


การปรึกษา