การสอน

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสอน

 • แผนการ จัดการ เรียน รู้ - DLIT คลังสื่อการสอน

  ภาษาไทย BBL ป.3 (หน่วยที่ 18) เขียนอย่างไรให้น่าอ่าน. ภาษาไทย ป.3 · ภาษาไทย BBL ป.3 (หน่วยที่ 17) ความงามของภาษาไทย. ภาษาไทย ป.3 · ภาษาไทย BBL ป.3 (หน่วยที่ ...

  http://dlit.ac.th/pages/resources.php?subjectid=01&subject=ภาษาไทย

  คำค้น : การสอน


 • รูปแบบการสอนแบบต่างๆ - *เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โคตะขุน*

  การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม. (Questioning Method). แนวคิด. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ...

  https://sites.google.com/site/prapasara/15-1

  คำค้น : การสอน


 • DLIT คลังสื่อการสอน

  DLIT Resources คลังสื่อการสอน DLIT (13) ... ภาษาไทย BBL ป.3 (หน่วยที่ 15) การอ่าน แผนที่ แผนผัง ... (กรุณาดาวน์โหลดสื่อเพื่อใช้งาน คู่มือการเปิดสื่อแนบอยู่ในไฟล์แล้ว).

  http://dlit.ac.th/pages/resources.php

  คำค้น : การสอน


 • การสอนภาษาไทย - YouTube

  16 พ.ย. 2011 ... กิจกรรมการสอนภาษาไทยด้วย เพลง เกม วรรณกรรม และบทบาทสมมุติ.

  http://www.youtube.com/watch?v=eczUsRwkosQ

  คำค้น : การสอน


การสอน