ปรับราคา

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปรับราคา

 • การปรับราคา - Vocabulary List - Longdo.COM

  ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปรับราคา-, *การปรับ ราคา*. ... การปรับราคาขึ้น, [n. exp.] (kān prap rākhā kheun) EN: increase in prices.

  http://dict.longdo.com/search/การปรับราคา

  คำค้น : ปรับราคา


 • การตั้งค่าการปรับราคาเสนอ - AdWords ความช่วยเหลือ - Google

  ค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละคลิกอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากราคาเสนออาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตาม การปรับราคาเสนอที่คุณตั้งไว้ แต่งบประมาณรายวันโดยรวมจะไม่เปลี่ยนแปลง.

  https://support.google.com/adwords/answer/2732132?hl=th

  คำค้น : ปรับราคา


 • ปรับราคา

  V. change the price def:[ทำให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม] syn:{เปลี่ยนแปลงราคา} sample:[รัฐบาลตัดสินใจปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้นอีกลิตรละ 40 สตางค์] V. change the price ...

  http://th.w3dictionary.org/index.php?q=ปรับราคา

  คำค้น : ปรับราคา


 • ปรับราคา - Vocabulary List - Longdo.COM

  เปลี่ยนแปลงราคา, Example: รัฐบาลตัดสินใจปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้นอีกลิตรละ 40 สตางค์, Thai definition: ทำให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม. ปรับราคา, [V] change the price, ...

  http://dict.longdo.com/search/ปรับราคา

  คำค้น : ปรับราคา


ปรับราคา