ปลอดเชื้อ

  • รูปภาพ
  • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปลอดเชื้อ

  • ปลอดเชื้อ

    พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [ปลอดเชื้อ] # แปลความหมาย [ปลอดเชื้อ]. Ooops · Dictionary Languages · Quick Search · Admin Home. th • #140655 • th-en - ...

    http://th.w3dictionary.org/index.php?q=ปลอดเชื้อ

    คำค้น : ปลอดเชื้อ


  • เทคนิคปลอดเชื้อ - YouTube

    3 ก.พ. 2013 ... เทคนิคปลอดเชื้อ by suttida เทคนิคไร้เชื้อ by suttida. ... try again later. Published on Feb 3, 2013. เทคนิคปลอดเชื้อ by suttida เทคนิคไร้เชื้อ by suttida ...

    http://www.youtube.com/watch?v=UoZ9U8O3ajU

    คำค้น : ปลอดเชื้อ


  • *ปลอดเชื้อ* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

    ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปลอดเชื้อ,-ปลอดเชื้อ-, ... sterility, การเป็นหมัน, การไร้เชื้อ, สภาพไร้เชื้อ, การปลอดเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ.

    http://dict.longdo.com/search/*ปลอดเชื้อ*

    คำค้น : ปลอดเชื้อ


  • Commercial sterilization / การทำให้ปลอดเชื้อเพื่อการค้า - Food Wiki ...

    การทำให้ปลอดเชื้อเพื่อการค้า (commercial sterilization) คือ การแปรรูปอาหารด้วยความ ร้อน (thermal processing) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย ...

    http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0740/commercial-sterilization-การทำให้ปลอดเชื้อเพื่อการค้า

    คำค้น : ปลอดเชื้อ


ปลอดเชื้อ