ผู้สูงอายุ

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ

 • ผลงานวิจัยด้านผู้สูงอายุ - มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

  แนวทางสร้างงาน-สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุ, เขียนโดย tgri, ฮิต: 1376 ... โครงการ สถานการณ์ความยากจนในผู้สูงอายุและรูปแบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตของ ผู้ ...

  http://www.thaitgri.org/index.php/research/oldsresearch

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


 • ผู้สูงอายุ Older person - หาหมอ.com - HaaMor.com

  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ ต้องพึ่งพา เป็นภาระทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ ทั้งด้านสุขภาพ การเงิน ความเสื่อมจากเซลล์สมอง การขาดแคลนคนดูแล คน เข้าใจ ...

  http://haamor.com/th/ผู้สูงอายุ/

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


 • มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย: หน้าหลัก

  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย. ... รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ · ไทย · English · งานวิชาการ · ผลงาน มส.ผส. เศรษฐกิจ · สังคม · สุขภาพ · โปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้ ...

  http://www.thaitgri.org/

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


 • สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ

  ผลการประชุม คณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ครั้งที่ 1/2558 ( 26 ก.พ. 58). ผลการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล หรือองค์กรที่มีผลงานด้านผู้สูงอายุ  ...

  http://www.oppo.opp.go.th/

  คำค้น : ผู้สูงอายุ


ผู้สูงอายุ