ฝรั่งเศส

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฝรั่งเศส

 • ยินดีต้อนรับ - TLScontact TLScontact center - ประเทศไทย, ฝรั่งเศส

  ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact จะปิดทำการในวันที่ 23 ตุลาคม 2558. สถานฑูตประเทศฝรั่งเศส และ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย (มาตรา  ...

  https://www.tlscontact.com/th2fr/login.php?l=th

  คำค้น : ฝรั่งเศส


 • วีซ่าสำหรับประเทศฝรั่งเศส - La France en Thaïlande - Ambassade de ...

  แผนกวีซ่าขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้ร้องขอ ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ แผนกวีซ่าอนุญาตเฉพาะผู้ยื่นคำร้องเท่านั้นสำหรับการเข้ามายื่นคำขอวีซ่า (...)

  http://www.ambafrance-th.org/article885

  คำค้น : ฝรั่งเศส


 • ประเทศฝรั่งเศส - วิกิพีเดีย - BOLABET

  15 ก.ค. 2015 ... ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: France) หรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: République Française) เป็นประเทศที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ...

  http://bolabet.biz/BFUJ4IUJwUUJ4EUJ4IUJwUUJwgTJ5IUJwUUJ3gTJ4IUJwUUJ4gTJ5IUJwUUJxIUJ4IUJwUUJzEUJ4IUJwUUJElTJ4IUJwUUJ4EUJ4IUJwUUJ3kTJ4IUJwUUJwgTJ5IUJwUUJwIUJ4IUJwUUJzEUJ4IUJwUUJClTJ4IUJwUUJvk2apd3LnJ3buEWakVGcptWa35Ca09yL6MHc0RHa

  คำค้น : ฝรั่งเศส


 • ภาษาฝรั่งเศส - วิกิพีเดีย - วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  ภาษาฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Français) เป็นหนึ่งในภาษากลุ่มโรมานซ์ที่สำคัญที่สุด เป็นรองเพียง ภาษาสเปนและโปรตุเกส ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีคนนิยมเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาฝรั่งเศส

  คำค้น : ฝรั่งเศส


ฝรั่งเศส