พระพุทธสิหิงค์

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระพุทธสิหิงค์

 • ประวัติ พระพุทธสิหิงค์ ตำนานพระพุทธสิหิงค์ - พระเครื่อง

  พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปที่กษัตริย์ลังกาได้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๗๐๐ ตำนานพระพุทธสิหิง ค์ มีผู้เรียบเรียงไว้หลายท่าน "ประวัติ พระพุทธสิหิงค์"นั้นมีอยู่ ๓ องค์ ๓ แห่ง คือ.

  http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5331559

  คำค้น : พระพุทธสิหิงค์


 • หอพระพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช - ไปด้วยกัน

  หอพระพุทธสิหิงค์ อันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์เมืองนครนั้น เดิมเป็นหอพระประจำ วังของเจ้าพระยานคร.

  http://www.paiduaykan.com/province/south/nakhonsithammarat/hophraputthasihing.html

  คำค้น : พระพุทธสิหิงค์


 • จากสงกรานต์ สู่ ตํานานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธ

  จากสงกรานต์ สู่ ตํานานพระพุทธสิหิงค์. พระพุทธรูปเก่าแก่จากลังกามาไทย อายุ ๑,๘๔๘ ปี. เมื่อถึงวันสงกรานต์ อันถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยมาแต่โบราณ เรามักจะเห็นประชาชนจากทั่ว.

  http://www.culture.go.th/subculture3/images/stories/Artist/Vansoomkran/picture/4/4.4songkran.pdf

  คำค้น : พระพุทธสิหิงค์


 • ตำนานพระพุทธสิหิงค์ - YouTube

  20 มี.ค. 2012 ... ที่ตรังก็เคยมีพระพุทธสิหิงค์เก่าแก่ ก่อนที่คนชั่วได้ขโมยไปในปี 2528 ... พุทธสิหิงคา อุบัติมา ณ แดนใด ประเสริฐ ธ เกริกไกร ดุจกายพระศาสดา เป็นที่เคารพน้อม ...

  http://www.youtube.com/watch?v=N3uLbg5z9c4

  คำค้น : พระพุทธสิหิงค์


พระพุทธสิหิงค์