พระสิงห์

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พระสิงห์

 • ประวัติวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร - YouTube

  28 ก.ค. 2013 ... ประวัติวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่.

  http://www.youtube.com/watch?v=Sw-pOMX0LOY

  คำค้น : พระสิงห์


 • วัดพระสิงห์วรวิหาร - ไปด้วยกัน

  วัดพระสิงห์. วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของ เมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) ...

  http://www.paiduaykan.com/province/north/chiangmai/watphrasing.html

  คำค้น : พระสิงห์


 • วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - วิกิพีเดีย

  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม 2478 พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งใน จังหวัด ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

  คำค้น : พระสิงห์


 • วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร และยังมีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ที่ตั้ง

  http://www.med.cmu.ac.th/secret/admin/web/custom9.html

  คำค้น : พระสิงห์


พระสิงห์