พื้นเมือง

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พื้นเมือง

 • คนพื้นเมือง - วิกิพีเดีย

  หนึ่งในนิยามของ คนพื้นเมือง ชนเผ่าพื้นเมือง หรือ ชาวพื้นเมือง (อังกฤษ: indigenous peoples หรือ aboriginal peoples) ให้ความหมายของคำนี้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/คนพื้นเมือง

  คำค้น : พื้นเมือง


 • ซอพื้นเมืองเชียงใหม่ - YouTube

  30 เม.ย. 2014 ... สื่อพื้นบ้าน ในการรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมพึงประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556.

  http://www.youtube.com/watch?v=xCSOVw9Yk9c

  คำค้น : พื้นเมือง


 • ดนตรีพื้นเมืองประยุกต์ - YouTube

  18 ก.พ. 2012 ... ถ้าไม่มีเสียงฉิ้วจะได้อารมครับ ฝากเสภาไว้บทหนึ่งนะครับ เสียงดนตรีมีมนดลดวงจิต ช่วย สะกิดกล่อมเกล้าเฉลาฉไล ถ้าฟังดนตรีที่อื่นไม่ชื้นใจ ...

  http://www.youtube.com/watch?v=wJZm4U26CFM

  คำค้น : พื้นเมือง


 • การละเล่นพื้นบ้านพื้นเมือง - บ้านรำไทย

  การละเล่น หมายถึง การเล่นดนตรี การเล่นเพลง การเล่นรำ การเล่นที่ต้องร่วมกันตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป เรียกว่า มหรสพหรือศิลปะการแสดง พื้นเมือง หมายถึง สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น ๆ.

  http://www.banramthai.com/html/puenmuang.html

  คำค้น : พื้นเมือง


พื้นเมือง