ภายนอก

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภายนอก

 • อย่ามองผู้อื่นแค่ภายนอก - YouTube

  29 เม.ย. 2014 ... เป็นเพราะเรา สร้างความเคยชิน ในการมองผู้คนจากภายนอก บางครั้ง มันไม่อาจตัดสินคนคน นึง ได้สักนิด.

  http://www.youtube.com/watch?v=rQtYMU4JSMw

  คำค้น : ภายนอก


 • ลักษณะภายนอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  form, รูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความ สูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต ...

  http://dict.longdo.com/search/ลักษณะภายนอก

  คำค้น : ภายนอก


 • ภายนอก - พจนานุกรม - Sanook.com

  พจนานุกรมออนไลน์ คำแปล ภายนอก คือ ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษา ความหมายของคำว่า [ ภายนอก] หมายถึง ดิกชันนารี ออนไลน์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Sanook English Thai  ...

  http://dictionary.sanook.com/search/ภายนอก

  คำค้น : ภายนอก


 • *บุคคลภายนอก* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า ...

  คำขอ, (กฎ) น. คําซึ่งคู่ความหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียขอ ให้ศาลมีคําสั่งอย่างใดอย่าง หนึ่ง; ... ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้คํ้าประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง ...

  http://dict.longdo.com/search/*บุคคลภายนอก*

  คำค้น : ภายนอก


ภายนอก