สถาบันการเงิน

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สถาบันการเงิน

 • สถาบันการเงิน

  ค. 2558. คู่มือการขออนุญาตของสถาบันการเงินและ Non–Bank (คู่มือสำหรับประชาชน). 7 ก.ค. 2558. วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2559. 26 ธ.ค. 2557.

  https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/FinancialInst.aspx

  คำค้น : สถาบันการเงิน


 • รายชื่อที่อยู่ Website สถาบันการเงิน และ Non-bank - ธนาคารแห่งประเทศไทย

  87/1 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 1-6 ,8 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2627-8111 โทรสาร 0-2627-8381. บ.

  https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/WebsiteFI/pages/instlist.aspx

  คำค้น : สถาบันการเงิน


 • สถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

  ​​​​​​​​​​​​​​​หมายถึง สถาบันที่ทำหน้าที่ให้บริการทางการเงิน เช่น การรับ ฝาก-ถอนเงิน การให้สินเชื่อ การรับชำระเงิน และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต  ...

  http://www.1213.or.th/th/aboutfcc/finservices/Pages/FinUnderBOT.aspx

  คำค้น : สถาบันการเงิน


 • ความหมายของสถาบันการเงิน

  ความหมายของสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทำหน้าที่ระดมเงินออม ให้ กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินไปเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการลงทุนดำเนินธุรกิจ ...

  http://www.kjn.ac.th/pittaya/my homepage 1/html/bank.html

  คำค้น : สถาบันการเงิน


สถาบันการเงิน