องค์การบริหารส่วนตำบล

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ องค์การบริหารส่วนตำบล

 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ขึ้นค่ำ เดือนห้ า มาต้า แรมแปด อิน- จัน วัดแฝด ยึดมั่น จิตใจ นาข้าว ดงตาล อาหารทะเลไทย ยาง ปาล์ม พืชไร่ เศรษฐกิจพอ ...

  http://tachang.go.th/default.asp

  คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล


 • อบต.ท่าข้าม

  ตารางการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ (407) ตารางการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร วันที่ ๑๒ กันยายน ...

  http://www.thakham.go.th/frontpage

  คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล


 • องค์การบริหารส่วนตำบล - วิกิพีเดีย

  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/องค์การบริหารส่วนตำบล

  คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล


 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (อบต.เชิงทะเล) จังหวัดภูเก็ต

  องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ที่ 5 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ทำการ ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอถลาง ประมาณ 7 กิโลเมตร ...

  http://www.cherngtalay.go.th/index.php

  คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบล