เกษตรกร

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกษตรกร

 • เกษตรกร - เกษตรยั่งยืนพึ่งตนเอง

  นำเสนอบทความและเรื่องราวการทำเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง.

  http://www.kasedtakon.com/

  คำค้น : เกษตรกร


 • สภาเกษตรกรแห่งชาติ *** - หน้าหลัก

  ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์ ... เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ...

  http://www.nfc.or.th/

  คำค้น : เกษตรกร


 • เกษตรกร - วิกิพีเดีย

  เกษตรกร (อังกฤษ: farmers) เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ การเพาะปลูกพืช ในสวนและไร่นา การเลี้ยงสัตว์บนบก ในน้ำและในทะเล เพื่อผลิตอาหาร เส้นใยธรรมชาติ ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/เกษตรกร

  คำค้น : เกษตรกร


เกษตรกร