โครงสร้าง

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงสร้าง

 • โครงสร้างองค์กร | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

  โครงสร้างองค์กร. * ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รายงานตรงต่อกลุ่มงาน บริหารความเสี่ยงและกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร. ณ กรกฏาคม ...

  https://www.krungsri.com/bank/th/Other/AboutUs/OrganizationChart.html

  คำค้น : โครงสร้าง


 • โครงสร้าง (แก้ความกำกวม) - วิกิพีเดีย

  โครงสร้าง โดยทั่วไปแล้วหมายถึง องค์ประกอบหลักที่สำคัญ ซึ่งนำประกอบเข้ากันเป็นรูปร่าง แต่ก็อาจะหมายถึง. ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อกล่าวถึงโครงสร้างแล้ว ...

  https://th.wikipedia.org/wiki/โครงสร้าง_(แก้ความกำกวม)

  คำค้น : โครงสร้าง


 • งานด้านโครงสร้าง งานโครงสร้าง Structure, Steel Structure, Infrastructure

  งานด้านโครงสร้างนี้จะเริ่มตั้งแต่ การทำโครงสร้างของฐานราก อันได้แก่ การลงเสาเข็ม และ การหล่อ ตอม่อ เพื่อรองรับโครงสร้างของเสา และคานที่จะต้องทำ อย่างต่อเนื่องเป็นขั้น ...

  http://www.novabizz.com/CDC/Process10.htm

  คำค้น : โครงสร้าง


 • โครงสร้างองค์กร - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  ล.ต. คุณอยู่ที่ : หน้าแรก > รู้จัก ก.ล.ต. > โครงสร้างองค์กร. รู้จัก ก.ล.ต. บทนำ · โครงสร้าง องค์กร · ความร่วมมือกับต่างประเทศ · ธรรมาภิบาล · นโยบาย ก.ล.ต. องค์กรปลอดคอรัปชัน.

  http://www.sec.or.th/TH/AboutUs/Pages/OrganizationSEC.aspx

  คำค้น : โครงสร้าง


โครงสร้าง