โรงงานอุตสาหกรรม

 • รูปภาพ
 • รายการประกาศสินค้า ว้าว ว้าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงงานอุตสาหกรรม

 • บริการข้อมูล - กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

  โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสถิติโรงงานที่ได้รับอนุญาต ฯ รายเดือน และรายปี ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535. ข้อมูลเครื่องจักร.

  http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=dataservice

  คำค้น : โรงงานอุตสาหกรรม


 • ข้อมูลโรงงาน - กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

  ข้อมูลโรงงาน. ค้นหาโรงงานอุตสาหกรรม · บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม · Download ข้อมูลโรงงานฯ (Excel) · รายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รายเดือน (Excel).

  http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=dataservice&tabid=1

  คำค้น : โรงงานอุตสาหกรรม


 • หน้าหลัก - กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

  นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการ สัมมนาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะดอาด สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมรายสาขา ...

  http://www.diw.go.th/hawk/default.php

  คำค้น : โรงงานอุตสาหกรรม


โรงงานอุตสาหกรรม